Preskočiť na obsah

Proaktívne prostredie

Aktívna škola vytvára prostredie, ktoré poskytuje žiakom príležitosti na pohyb pred, počas a po skončení vyučovania. Jeho dostupnosť, kvalita a rozmanitosť je významným motivačným faktorom, ktorý pomáha zvyšovať participáciu žiakov na pohybových aktivitách. Dizajn školského prostredia priamo ovplyvňuje, ako budú študenti pre pohyb motivovaní.    

 

Čo je proaktívne prostredie  

Školská športová infraštruktúra je kľúčová pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy a školského športu. Plní aj komunitnú funkciu ako zázemie pre športové kluby a vytvára priestor pre širokú aktívnu verejnosť. Motivujúce proaktívne prostredie vrátane funkčných telocviční, športových ihrísk a kvalitného vybavenia, má za následok efektívnejšie výsledky v oblasti pohybu žiakov.      

 

Ako môže škola budovať proaktívne prostredie: 

 • umiestňuje pohybové prvky na chodbách školy (napr. stoly na stolný tenis, skákacie prvky, stolný futbal, atď.)
 • zriaďuje pohybové miestnosti (úpolová, tanečná, fitness zóna)
 • prevádzkuje telocvične, posilňovne
 • poskytuje športové pomôcky a zariadenie: kolobežky, tenisové/stolnotenisové rakety, lopty, švihadlá, frisbee, reproduktory (tanec), atď

 

Udržiava v činnosti aktívny školský dvor, ktorý podporuje pohybovú aktivitu žiakov pozostávajúci napríklad z:

   • bežeckej dráhy
   • multifunkčného ihriska na loptové hry
   • workoutového ihriska
   • prírodného/umelého kopca
   • stromov umožňujúcich lezenie
   • miest na socializáciu žiakov pri pohybovej aktivite (lavičky, altánok a pod.) 
   • školskej záhrady
   • školskej plavárne, atď. 

 

 

Zdroje:–   Architekti-   Urbanisti-   Fond na podporu športu