Preskočiť na obsah

Pilotný projekt 2023/2024

Začiatok pilotného projektu: September 2023

Koniec pilotného projektu: Jún 2024

Maximum prihlásených škôl: 200

Koordinátor projektu: MŠVVaŠ SR1. Predregistrujte sa

 • Škola sa zaregistruje prostredníctvom predregistračného formulára a vyjadrí svoj predbežný záujem  https://www.aktivnaskola.sk/registracia/ 
 • V auguste 2023 budú školy, ktoré prejavia o projekt Aktívna škola záujem, prednostne oslovené kvôli záväznému potvrdeniu spolupráce na projekte.
 • MŠVVaŠ SR z týchto škôl vyberie max. 200, ktoré sa v školskom roku 2023/2024 zapoja do pilotného testovania projektu Aktívna škola.

2. Vybrané školy od šk. roka 2023/2024

Na základe predregistrácie, vybrané školy získajú prihlasovacie údaje do programu Skóre Aktívnej školy, ktorý bude sprístupnený na stránke www.aktivnaskola.sk a po prihlásení si vyrátajú svoje skóre. Škola sa registráciou stáva súčasťou siete Aktívnych škôl.

 

 

Schéma zapojenia do pilotného projektu

3. Výpočet Skóre Aktívnej školy

 •  Výpočet bude prebiehať prostredníctvom elektronického formulára na
  výpočet Skóre Aktívnej školy (aktuálne v príprave).
 •  Riaditeľom poverená osoba zodpovie na sériu otázok odpoveďami typu
  Áno/Nie.
 • Každá otázka bude mať pridelenú bodovú hodnotu, na základe ktorej systém vypočíta skóre pre jednotlivé Časti Aktívnej školy a na záver vypočíta i konečné skóre.

 

Na základe výpočtu Aktívneho skóre sa škola môže zaradiť do pozície:
a) Čakateľ
b) Aktívna škola

Schéma podľa výpočtu Skóre Aktívnej školy

 

Čakateľ:
Pozíciu čakateľa získava škola, ktorá nedosiahla v bodovaní viac ako 50 %. Takejto škole pomôžeme vypracovať si akčný plán, na základe ktorého bude môcť po opätovnom prerátaní svojho skóre získať pozíciu Aktívnej školy.

Aktívna škola:
Aktívnou školou sa škola stáva, ak získa 51 % a viac percent v Skóre Aktívnej školy. Takáto škola získava právo označovať sa známkou kvality Aktívna škola a zverejniť hodnotu svojho skóre.

Značka kvality Aktívna škola, ktorú budú môcť používať školy zaradené do projektu

 

4. Profil Aktívnej školy

Ilustračný Profil Aktívnej školy

Systém po prerátaní skóre automaticky generuje správu pre každú školu s podrobným výpisom jednotlivých častí Aktívnej školy.

5. Cieľ pilotného projektu

Školy zapojené do pilotného projektu okrem naplnenia hlavného cieľa, a to je zvyšovanie kvality a kvantity pohybových aktivít na škole, budú významným prínosom pre MŠVVaŠ SR pri nastavovaní projektu do budúcna. Naším cieľom je:

 • Nastaviť a vyladiť parametre elektronického formulára Skóre Aktívnej školy do budúcna pre všetky školy.
 • Konzultovať funkčnosť a nastavenia projektu na širokej vzorke škôl s ohľadom na ich rôznorodosť.
 • Vytvoriť sadu praktických rád, odporúčaní, tipov, príkladov dobrej praxe, ktorá bude súčasťou systému.
 • Overiť systém v praxi.
 • Zistiť mieru a rozsah podpory, ktorú je potrebné venovať školám pre zvyšovanie skóre Aktívnej školy.