Preskočiť na obsah

Pilotný projekt 2023/2024

Začiatok pilotného projektu: September 2023

Koniec pilotného projektu: Jún 2024

Maximum prihlásených škôl: 48 v užšom výbere, 420 v širšom

Koordinátor projektu: MŠVVaŠ SR1. Predregistrujte sa

 • Škola sa zaregistruje prostredníctvom predregistračného formulára a vyjadrí svoj predbežný záujem  https://www.aktivnaskola.sk/registracia/ 
 • V auguste 2023 budú školy, ktoré prejavia o projekt Aktívna škola záujem, prednostne oslovené kvôli záväznému potvrdeniu spolupráce na projekte.
 • MŠVVaŠ SR z týchto škôl vyberie max. 200, ktoré sa v školskom roku 2023/2024 zapoja do pilotného testovania projektu Aktívna škola.

2. Vybrané školy od šk. roka 2023/2024

Na základe predregistrácie, vybrané školy získajú prihlasovacie údaje do programu Skóre Aktívnej školy, ktorý bude sprístupnený na stránke www.aktivnaskola.sk a po prihlásení si vyrátajú svoje skóre. Škola sa registráciou stáva súčasťou siete Aktívnych škôl.

 

 

Schéma zapojenia do pilotného projektu

3. Výpočet Skóre Aktívnej školy

 •  Výpočet bude prebiehať prostredníctvom elektronického formulára na
  výpočet Skóre Aktívnej školy (aktuálne v príprave).
 •  Riaditeľom poverená osoba zodpovie na sériu otázok odpoveďami typu
  Áno/Nie.
 • Každá otázka bude mať pridelenú bodovú hodnotu, na základe ktorej systém vypočíta skóre pre jednotlivé Časti Aktívnej školy a na záver vypočíta i konečné skóre.

 Schéma podľa výpočtu Skóre Aktívnej školy[/caption]

 

.Každá škola zapojená do projektu získava právo označovať sa známkou kvality Aktívna škola a zverejniť hodnotu svojho skóre.

4. Spoznajte svoj Profil

Výpočtom Skóre AŠ získate prehľad o úrovni využívania jednotlivých častí Aktívnej školy tzv. Profil Aktívnej školy. Slúži Vám na identifikáciu silných a slabých stránok vašej školy. Je to pomôcka pri plánovaní a nastavovaní priorít školy.

Ilustračný Profil Aktívnej školy

Systém po prerátaní skóre automaticky generuje správu pre každú školu s podrobným výpisom jednotlivých častí Aktívnej školy.

5. Cieľ pilotného projektu

Školy zapojené do pilotného projektu okrem naplnenia hlavného cieľa, a to je zvyšovanie kvality a kvantity pohybových aktivít na škole, budú významným prínosom pre MŠVVaŠ SR pri nastavovaní projektu do budúcna. Naším cieľom je:

 • Nastaviť a vyladiť parametre elektronického formulára Skóre Aktívnej školy do budúcna pre všetky školy.
 • Konzultovať funkčnosť a nastavenia projektu na širokej vzorke škôl s ohľadom na ich rôznorodosť.
 • Vytvoriť sadu praktických rád, odporúčaní, tipov, príkladov dobrej praxe, ktorá bude súčasťou systému.
 • Overiť systém v praxi.
 • Zistiť mieru a rozsah podpory, ktorú je potrebné venovať školám pre zvyšovanie skóre Aktívnej školy.

5. Záverečná správa Pilotný projekt

Pilotný projekt bol podrobne monitorovaný a výsledkom je záverečná správa, ktorá monitoruje všetkých 10 častí aktívnej školy na vzorke 316 zapojených škôl. Záverom je zhrnutie za celé Slovensko a zvlášť je vyhodnotené mesto Trnava, ktoré zapojilo do pilotného projektu všetky základné školy ktoré zriaďuje. Celú správu si môžete pozrieť tu.