Preskočiť na obsah

Staňte sa partnerom Aktívnej školy

Projekt Aktívna škola zaujal aj riaditeľky materských kôl a zriaďovateľov. Preto v Slovenský výbor OMEP (Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu), spoločne so zriaďovateľmi materských škôl v meste Košice a Prešov, zorganizovali v dňoch 17. a 18. apríla 2024 informatívny seminár k projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Aktívna škola.

Aktívna škola je o spolupráci

Seminárov sa počas dvoch dní zúčastnilo dovedna 160 riaditeliek, učiteliek a učiteľov materských škôl, ďalej zástupcovia miestnych samospráv a ďalší účastníci, ktorých by sa projekt Aktívna škola v materských školách mohol dotýkať. Víziu, ktorá zároveň znamená novú výzvu pre nielen pre škôlky, ale i pre rezort školstva, predstavil projektový manažér Aktívnej školy, Pavol Smutný.

Inšpirácia priamo z praxe

V neuveriteľne inšpirujúcej atmosfére zazneli podnety od tých najpovolanejších – ľudí z praxe, pripravených pomôcť nastaviť systém tak, aby mohli od budúceho školského roka už aj materské školy pracovať s pilotnou verziou projektu, ktorý pomôže riaditeľkám, riaditeľom, učiteľkám a učiteľom pri napĺňaní cieľov vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.

Témy zdravého životného štýlu a boja proti detskej obezite sa pútavým spôsobom dotkla pani Jarka Kreškóciová, autorka projektu Zeleninkové šialenstvo, príklady dobrej praxe predstavili ZŠ Drábova a Park Angelinum z Košíc, ako i ZŠ Važecká a ZŠ Lesnícka v Prešove. Kreatívnymi pohybovými aktivitami, vykonávanými počas celého roka, sa mohla pochváliť prostredníctvom inšpiratívneho rozprávania pani Kataríny Lukáčovej materská škola Dénešova z Košíc, no a predstaviť sa prišli i prešovské materské školy, MŠ profesorky Márie Podhájeckej a MŠ Sabinovská.

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Docentka Dana Masaryková z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vo svojej práci Zdravie a pohyb – Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách zdôrazňuje:

„Aktivity zaraďované v rámci vzdelávacej podoblasti Zdravie a zdravý životný štýl by mali nielen prezentovať deťom dôležitosť zdravej výživy alebo pravidelného pohybu, ale podnecovať ich k uvedomeniu si hodnoty zdravia a významu starostlivosti o svoje zdravie.“

Zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť poskytnutia metodickej podpory, ktorá umožní učiteľkám a učiteľom materských škôl zdokonaľovať sa v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. 

Facebook
Email
Print