Preskočiť na obsah

Staňte sa partnerom Aktívnej školy

Spoznajte oblasti a formy prostredníctvom ktorých sa môže vaša organizácia zapojiť do procesu bodovania Aktívnych škôl, pretože každý môže rôznym spôsobom prispieť. Pozrite si prezentáciu s konkrétnymi formami spolupráce, ktoré Aktívna škola ponúka.

Projekt Aktívna škola je o spolupráci a celospoločenskej zodpovednosti.  Na zdraví, zdravom životnom štýle a podpore pohybových aktivít detí a mládeže nám záleží a naozaj každý môže v rámci svojich možností ovplyvniť a skvalitniť prostredie a kultúru našich škôl. Okrem interných aktérov tohto procesu: žiak, učiteľ, riaditeľ školy a zriaďovateľ, môžu zohrať kľúčovú úlohu aj externí aktéri.

Ak máte záujem zapojiť sa ako externý partner, vyplňte prosím krátky dotazník, ktorý vám pomôže identifikovať príležitosti na spoluprácu.

Kto sú aktéri Aktívnej školy

Aktéri alebo stakeholderi sa delia na:

 

Interní aktéri / stakeholderi Aktívnej školy:

  • žiak
  • učiteľ
  • riaditeľ/ka školy
  • zriaďovateľ (mesto, obec, VÚC).
 
 

Externí aktéri / stakeholderi Aktívnej školy:

  • športové zväzy a športové kluby
  • občianske združenia
  • nadácie
  • štátne inštitúcie
  • komerční partneri
  • médiá
Facebook
Email
Print