Preskočiť na obsah

Aktívne školy

Čo znamená byť Aktívnou školou

 
 
 • efektívne manažovať kvalitu pohybových aktivít a prístup k zdravému životnému štýlu
 • poznať a vedieť vyhodnotiť svoj potenciál, nastavovať si reálne ciele a úspešne ich realizovať v praxi
 • identifikovať svoje silné a slabé stránky (Profil Aktívnej školy)
 • mať vo vedení riaditeľku/ľa, ktorá/ý vníma pohyb ako neoddeliteľnú súčasť výchovno vzdelávacieho procesu
 • dať šancu pedagógom-inovátorom a mať svojho koordinátora pre pohyb a zdravie
 • vybudovať tím zanietených pedagógov, ktorý spolupracuje
 • komunikovať s Aktérmi Aktívnej školy a zapájať ich do procesu
 • nastavovať interné procesy v prospech pohybu a športu na škole
 
 

Ak ste, alebo by ste chceli byť takáto škola, zapojte sa do projektu Aktívna škola. Vypočítajte si svoje Skóre Aktívnej školy. Dajte vedieť svojmu okoliu, že pohyb a zdravie žiakov je pre vašu školu dôležité.

Ktorá škola môže používať označenie Aktívna?

Značku Aktívna škola môže používať každá škola, ktorá sa prihlási do projektu a vypočíta si svoje Skóre Aktívnej školy. Bez ohľadu na dosiahnutú výšku skóre touto značkou dáva škola najavo:

 • že vedeniu školy na pohybe a zdraví žiakov záleží
 • dáva signál verejnosti, že chce na sebe pracovať
 • že pravidelne 2x ročne prechádza samohodnotením
 • že je pre ňu podstatný progres a postupné zlepšovanie skóre
 
 

Značka Aktívna škola je iba prvý krok a nie cieľ. Na začiatku cesty škola spozná svoje Skóre Aktívnej školy, ktoré predstavuje je štartovaciu čiaru.

Kde nájdete Aktívne školy

Značka kvality

Toto je značka Aktívnej školy. Škola ju môže získať prihlásením sa do projektu a vyplnením aplikácie Skóre Aktívnej školy. Následne si môže stiahnuť grafiku a umiestniť ju na svoju web stránku, sociálne siete alebo nalepiť na vstup do školy.

 

 

 

Koľko škôl je zapojených do projektu

V školskom roku 2023/2024 prejavilo záujem 476 škôl, tieto školy si skúšobne vypočítajú svoje Skóre Aktívnej  školy. Do užšej spolupráce bolo vybraných 48 škôl, z každého okresu 6. S týmito školami bude tím MŠVVaŠ SR pracovať na individuálnej báze. Cieľom pilotného projektu je nastaviť systém tak, aby od budúceho školského roku fungoval automaticky a poskytoval dostatočnú podporu všetkým školám.

Aktuality
Prichádzajúce podujatia

V najbližšej dobe nie sú naplánované žiadne udalosti