Preskočiť na obsah

Aktívny transport

Aktívny transport je spôsob, ako rozhýbať žiakov každý deň. Zahŕňa chôdzu, jazdu na bicykli, jazdu na skejtborde, kolieskových korčuliach, na kolobežke alebo iné aktívne spôsoby dopravy do školy alebo zo školy. Môže byť aj  súčasťou cesty do/zo školy spolu s inými druhmi cestovania, ako je verejná doprava.

 

Kampaň podporujúca zdravú, bezpečnú a prirodzenú mobilitu žiakov, študentov a pedagógov. Koordinátor kampane je o.z. Cyklokoalícia. Kampaň sa každoročne organizuje na školách v oktobri. Viac informácií nájdete na stránke projektu


 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Kampaň je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, organizácie, školy a pod. otestovať nové formy čistej mobility, zhodnotiť súčasné dopravné návyky a výzvy a pokročiť smerom k udržateľnejšej mobilite.

Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Na Slovensku koordinuje program kampane na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac o tomto projekte do ktorého sa môžu zapojiť aj školy


MESTO PRE DETI

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a organizáciou UNICEF rozbehol v rámci projektu Mesto pre deti iniciatívu pre bezpečnejšie ulice v okolí škôl, aby sa deti mohli v uliciach voľnejšie pohybovať a hrať.

Spoluprácou so školami, zavádzaním opatrení na zvýšenie bezpečnosti chodcov a podporou iniciatív zameraných na budovanie komunity chceme vytvoriť prostredie prívetivé pre deti, ktoré im umožní slobodný a voľný pohyb mestom.

Viac o tomto projekte


Výhody aktívneho transportu:

Byť aktívny na ceste do školy a zo školy významne prispieva ku každodennej fyzickej aktivite študenta a zvyšuje jeho sociálnu a komunitnú prepojenosť. Má tiež mnoho ďalších výhod, napríklad:    

   • zvýšenie sociálnych interakcií s rodinou a priateľmi
   • podpora prepojenia školy a komunity
   • podpora nezávislosti mobility a oboznámenia sa s okolím
   • zníženie preťaženia a znečistenia cestnej a verejnej dopravy  

 

 

Ako môže škola podporovať aktívne cestovanie:   

   • zapojí sa do projektu Aktívna škola, vypočíta si svoje skóre, identifikuje príležitosti na zlepšenie v príslušnej časti Aktívnej školy a podnikne kroky na zlepšenie
   • povzbudí rodičov, aby podporovali svoje deti v aktívnom cestovaní do školy a zo školy
   • buduje a rozširuje kapacity stojanov na bicykle a kolobežky, s možnosťou uzamykania a prístreškov
   • vzdeláva žiakov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a cyklodopravy aj na iných vyučovacích predmetoch a hodinách TaŠV dopravná výchova ako prierezová téma
   • v spolupráci so zriaďovateľom a miestnou komunitou zabezpečuje bezpečné a pohodlné cesty, chodníky a prechody pre chodcov v okolí školy
   • diskutuje o bezpečných trasách do škôl a podporuje študentov, aby sa cítili sebaisto pri zapájaní sa do aktívneho cestovania do školy. Hovorí so študentmi o výhodách aktívneho cestovania z pohľadu udržateľnosti a ​​zdravotných či sociálnych benefitov
   • poskytuje vzdelávacie programy na bicykli  

 

Zdroje:

Kampaň Do školy na bicykli www.cyklokoalícia.oz