Preskočiť na obsah

O Moduloch

Ako sa môžu školy do projektu MODULY prihlásiť, koľko ich to bude stáť?​

Škola sa nemusí nikam prihlasovať. Poskytovatelia Modulov oslovujú školy priamo a dohadujú si spoluprácu s riaditeľmi. Do budúcna to bude fungovať opačne, teda školy si budú vyberať ktorý modul si objednajú prostredníctvom „eShopu na Moduly“. MODULY sú pre školy poskytované bezplatne a hradené zo zdrojov MŠVVaŠ SR na základe dotačnej schémy.

 

 

V školskom roku bolo do projektu zapojených viac ako 22 000 žiakov. Pozrite sa aký poskytovatelia pôsobili na školách v tomto šk.roku

Čo sú Moduly

Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je skvalitniť hodiny telesnej a športovej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód. Projekt koordinovane prepája prostredie škôl s prostredím športových zväzov, klubov a organizácií. Okrem skvalitnenia hodín TaŠV je jeho cieľom ukázať žiakom možnosti a spôsoby trávenia voľného času. V neposlednom rade inšpiruje a motivuje pedagógov využívať inovatívne metódy, pomáha im napredovať v kariérnom raste.

Čo je jeden modul

Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok 6 vyučovacích hodín. Ktoré priamo na hodine TaŠV spolu s triednou učiteľkou odučí profesionálny tréner alebo inštruktor (tzv. Poskytovateľ). Modul musí byť odučený na všetkých školách rovnako a štandardizovane. Musí byť primeraný vekovej kategórií a nadväzovať na učebné osnovy. Za poskytnutý Modul škola neplatí žiadny poplatok.

Ako a kto vyberá poskytovateľov

Poskytovatelia sú starostlivo vyberaní odbornou komisiou MŠVVaŠ SR na základe dotačnej výzvy vždy na príslušný školský rok. Úspešným žiadateľom o dotáciu je na základe zmluvných pravidiel umožnené vykonávať činnosť priamo na hodinách TaŠV počas celého školského roka, vždy na základe dohody s riaditeľom školy.

Pre koho je projekt určený

V školskom roku 2021/2022 a 2022/2023 je projekt zameraný na žiakov 2., 3. a 4. ročníka I. stupňa základných škôl. V školskom roku 2023/2024 budú do projektu zapojení aj žiaci II.stupňa ZŠ.

Ako sa dá do projektu Moduly zapojiť

Poskytovatelia oslovujú školy priamo a dohadujú si spoluprácu s riaditeľmi škôl. Škola sa momentálne nemôže do projektu prihlásiť sama alebo si vybrať modul, ale môže byť oslovená. Cieľom projektu do budúcna je vytvoriť stabilnú ponuku, z ktorej si budú môcť školy samé vyberať Modul, o ktorý majú záujem.