Preskočiť na obsah

Plávanie a vodné pólo

V dnešnej dobe je dôležité vzbudiť u žiakov záujem o šport a hlavne plávanie. Naučiť deti aktívne sa zapájať do športových súťaží a spolupracovať ako jeden tím. Zároveň ich motivovať zapojiť sa do pravidelného športovania v plaveckých športoch a prostredníctvom plávania ponúknuť im možnosť športovo sa rozvíjať v miestnych športových kluboch.

Úlohou plávania je zábavnou formou priviesť deti k športovaniu v individuálnom a kolektívnom športe. Podstatnou časťou je naučiť deti sebazáchrane proti utopeniu sa (získať pocit istoty vo vodnom prostredí).

Školský šport v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou ponúka širokú škálu zapojenia sa školy a žiakov do súťaží alebo do vyučovacieho procesu.

Národná súťaž spolu a moduly sú zacielené na žiakov 1. stupňa. Najvyššou prioritou je plavecká gramotnosť každého dieťaťa už v útlom veku.

Slovenská plavecká federácia ponúka telocvikárom možnosť zaškolenia sa na trénerskej alebo rozhodcovskej úrovni. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii aj obrázková príručka vodného. 

1. Národné súťaže

Plavecký 3-boj ZŠ

  • súťaž je určená pre 2.-4. ročník ZŠ
  • disciplíny: 25 m voľný spôsob, štafeta 4 x 25 m, vodné pólo 

2. Telesná výchova

Výučba je podporená metodickou príručkou vodného póla, ktorú distribuuje Slovenská plavecká federácia. 

3. Moduly

Modul slúži ako náhrada základných plaveckých kurzov a zároveň prichádza ako rozšírené pokračovanie. Hodiny sú doplnené o základy vodného póla a sebazáchranu pri topení sa. Vlastná metodika plávania je vypracovaná v nadväznosti na učebné osnovy. Zároveň je vypracovaná vlastná metodika k vodnému pólu na základných školách – prvý stupeň.

Kombinácia základných znalostí v plávaní a atraktívnosti kolektívneho športu a bezpečného pocitu pohybu vo vodnom prostredí s poznatkami a praktickou znalosťou sebazáchrany pred utopením sa (moderný trend vo výuke mladých ľudí – v zahraničí došlo k rapídnemu zníženiu v štatistikách úmrtí utopených detí), prípadnej poskytnutí prvej pomoci druhým pre utopením. Na záver hodiny hravá forma upútania pozornosti a motivácie pre športovanie prostredníctvom hry vo vodnom póle v zjednodušených pravidlách a podmienkach aj v plytkej vode.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

VIDEOGALÉRIA
Aktuality