Preskočiť na obsah

SUPERfinále 2024 bolo opäť zážitkom

VĎAKA UVOĽNENIU EPIDEMICKÝCH OPATRENÍ PRISTÚPILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA K SPUSTENIU ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ 2021/2022

Po rokovaniach s národnými športovými zväzmi a následne s regionálnymi úradmi školskej správy bol pre tento školský rok upravený Termínovník A-kategórie:

– súťaže A-kategórie boli redukované z pôvodného počtu 43 súťaží na 30 a súťaže B-kategórie boli zrušené. Toto rozhodnutie ovplyvnilo najmä časové hľadisko, keďže na organizáciu okresných a krajských kôl ostávajú 3 mesiace,

– po dohode s NŠZ a RÚŠS je pre školy do 15. 03. 2022 otvorený portál www.sutaze.skolskysport.sk na prihlásenie sa do súťaží. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali všetky školy nanovo, táto možnosť je aktuálna iba pre školy, ktoré sa neprihlásili v septembri! V prípade, ak má škola záujem o odhlásenie družstva zo súťaže, je potrebné kontaktovať príslušný RÚŠS.

Prehľad súťaží nájdete tu:

1. stupeň: prehadzovaná mix, McDonald´s – mini futbal mix, basketbalová súťaž zručností mix, plavecká súťaž a vodné pólo

2. stupeň: 3-kový a 4-kový volejbal, malý futbal mladšieho žiactva, florbal staršieho žiactva, 4-boj mladšieho žiactva, vybíjaná dievčat, bedminton, stolný tenis

stredné školy: basketbal, bedminton

Facebook
Email
Print