Preskočiť na obsah

SUPERfinále 2024 bolo opäť zážitkom

V Bratislave sa 29. marca uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Aktívna škola – viac pohybu na školách. MŠVVaŠ SR prvý raz odprezentovalo tému holistického prístupu k pohybovým aktivitám na princípe konceptu Aktívnej školy odbornej verejnosti. Pútavé a inšpiratívne prezentácie zástupcov krajín V4, ako aj odborníkov z Európy uistili, že budúcnosť pohybových aktivít na školách sa musí odvíjať od komplexného riešenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

„Aktívna škola je priestor, v ktorom deti rastú a vzmáhajú sa na duchu aj tele, lebo tieto dve oblasti sú prepojené. Škola by nemala limitovať princípy tela a ducha len na hodiny telesnej výchovy,“ poukázal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký počas konferencie na dôležitosť pohybu žiakov.

Víziou je, aby sa žiaci v škole hýbali každý deň minimálne jednu hodinu. Ide pri tom o dosiahnuteľný cieľ, ak by sme do pohybu zarátali, že sa do školy dopravia vlastnými silami vynaloženými pri bicyklovaní alebo chôdzi, za predpokladu, že využijú prestávky medzi hodinami aktívne, alebo ak sa školské dvory a chodby zmenia na motivujúce cvičebné priestory a ak škola do budovania svojej identity zaradí aj školské športové dni či pobyty v prírode.

Máme školský dvor a na ňom rozhádzané tehly s prvkami pohybu na školách. Sme pripravení poskytnúť školám, mestám a obciam návod, ako z nich postaviť pevný dom s názvom Aktívna škola. Môžete to považovať za môj verejný prísľub,” vyhlásil štátny tajomník pre šport Richard Nemec na konferencii.

Obezitologička a odborníčka na pohyb a zdravie Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie biomedicínskeho centra SAV a zároveň členka výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ako aj Európskej asociácie pre výskum obezity definovala, že boj s nedostatkom pohybu a obezitou je urgentná potreba a tvorcovia politík musia pristúpiť k akcii a predstaviť riešenia. Koncept aktívnej školy ideologicky predstavil jeden z jej autorov Claude Scheuer z Luxemburska. Nasledovali zaujímavé príklady z praxe z Maďarska, Poľska, Česka, Portugalska a Estónska.

Podujatie usporiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasná predsedajúca krajina Vyšehradskej skupiny V4.

Konferencia Aktívna škola – viac pohybu na školách odštartuje sériu regionálnych workshopov a konferencií. Odborníci na pohyb a zdravie z MŠVVaŠ SR zapracujú viaceré poznatky do pripravovanej slovenskej verzie Aktívnej školy, ktorá by mohla byť následne otestovaná v reálnych podmienkach slovenského školstva.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Facebook
Email
Print