Preskočiť na obsah

Volejbal

Cieľom projektu je pritiahnuť čo možno najväčšiu masu detí k volejbalu a prostredníctvom jednoduchých špeciálnych cvičení a loptových hier vyprodukovať u detí trvalé návyky resp. potreby pre pravidelný aktívny pohyb.

Slovenská volejbalová federácia, ktorej jednou z priorít je aj starostlivosť o mládež a popularizáciu volejbalu na Slovensku, pokračuje v úspešnom projekte MIDIVOLEJBALU na školách (Coolvolley), ktorý je už dlhšie obdobie úspešne aplikovaný vo volejbalovo vyspelých krajinách celého sveta.

1. Školské športové súťaže

A – kategória – SUPERfinálová séria

MIDIcoolvolley ZŠ

  • škola sa prihlási do súťaže prostredníctvom portálu školského športu a zároveň emailom koordinátorovi zväzu do 20.10.2022
  • súťaž určená pre 6.-8. ročník ZŠ
  • systém hry 4 na 4
  • posledný medzistupeň, ktorý musia žiaci zvládnuť, kým prejdú na „veľký“   6-kový volejbal. 
  • tip: webinár na tému mini a midi volejbal

 

Volejbal MIX SŠ

  • 6-kový volejbal zmiešaných družstiev
  • podmienka: min. 1, max. 3 chlapci na ihrisku

C – kategória – Partnerská súťaž

MINIcoolvolley ZŠ

  • škola sa prihlási do súťaže prostredníctvom portálu školského športu a zároveň emailom koordinátorovi zväzu do 20.10.2022
  • systém hry 3 na 3
  • tip: webinár na tému mini a midi volejbal

2. Telesná výchova

Slovenská volejbalová federácia si pripravila nielen pre učiteľov, ale aj pre začínajúcich trénerov príručku, ako naučiť začiatočníkov základy volejbalu.

Na stiahnutie:

Volejbal na školách – priručka pre učitelov

VIDEOGALÉRIA
Aktuality