Preskočiť na obsah

Hádzaná

Hádzaná je populárny a obľúbený tímový loptový šport, ktorý v začiatkoch vychádza z vybíjanej a minihádzanej. Hra je častokrát rýchla a kontaktná.

Okrem klasickej hádzanej sa aj na Slovensku hrá plážová hádzaná

Hádzaná je ako šport vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá. Družstvá minihádzanej hrávajú v zmiešaných družstvách, dievčatá a chlapci spolu.

1. Školské športové súťaže

ZIGGY SPORT CUP – hádzaná SŠ

2. Telesná výchova

Prezentačné video s pravidlami od SZH k minihádzanej TU.

Družstvo minihádzanej tvorí 10 hráčov,kde dievčatá od 6 do 12 rokov hrajú spolu s chlapcami. Zápas rozhoduje rozhodca, ktorý je viac vychovávateľ, ako prísna osoba. Hrá sa s gumenou loptou, ktorá ma obvod 44 až 49 cm. Lopta je mäkká, ľahká a s dobrým odskokom od zeme. Ihrisko je 12 až 16 metrov široké a 20 až 24 metrov dlhé. Môže ho tvoriť 1/3 hádzanárskeho ihriska (13×20 metrov). Bránkovisko tvorí polkruh, ktorý je 5 metrov od stredu bránky. Môže ho tvoriť aj rovná čiara v 5 metrovej vzdialenosti od bránkovej čiary. Hrací čas je prispôsobený vekovej kategórii a počtu zápasov turnaja. Najčastejšie sa hrá 10 minút

3. Moduly (1. stupeň ZŠ)

“Športové hry sú už tradične obľúbené medzi všetkými kategóriami školákov a telesná výchova je považovaná za jeden z najdôležitejších prostriedkov výchovy človeka. Naše športové aktivity, súťaže a hry by mali byť nielen prínosom, ale aj zatraktívnením hodín TaŠV pre prvý stupeň ZŠ. Hra dáva deťom veľmi dôležitú zručnosť spolupracovať a budovať kolektívneho ducha.”

Aktuality