Preskočiť na obsah

Flag futbal

Flag futbal je bez kontaktná verzia amerického futbalu, v ktorom sa usporadúvajú majstrovstvá Európy a sveta. Flag futbal je mladý, ale veľmi rýchlo sa rozvíjajúci šport s olympijskými ambíciami. Je absolútne bezkontaktný a vďaka svojej veľkej variabilite vhodný do školského prostredia. Zároveň je nenáročný na vybavenie a priestory.

Flag futbal ponúka množstvo zaujímavých cvičení, do ktorých sa môžu zapojiť chlapci a dievčatá rôznej telesnej stavby spoločne. Flag futbal si vo svojej podstate vyžaduje neustálu koncentráciu a fyzickú aktivitu každého hráča. Nenecháva priestor na „nudu“ a preto je mládežou veľmi dobre prijímaný.

 • Bezkontaktná verzia amerického futbalu.
 • Hráči sa neskladajú na zem, ale namiesto toho si strhávajú látkové vlajky (flagy).
 • Hra je nenáročná na vystroj a priestor.
 • Vhodná pre všetky vekové kategórie ako mužské tak aj ženské (resp. zmiešané).
 • Vhodná pre školské prostredie.
 • Rýchla, zábavná a strategická hra.

 

1. Školské športové súťaže

Cieľom projektu je priniesť nový vietor do hodín telesnej výchovy pomocou netradičného, nenáročného športu a mimoriadne atraktívneho športu, ktorý je vhodný pre dievčatá a chlapcov. Flag futbal je ľahko prispôsobiteľný rôznym vekovým kategóriám, a preto je vhodný na oslovenie širokej masy škôl a žiakov. Zároveň chce SAAF prepájať lokálne kluby a školské prostredie pomocou regionálnych ambasádorov, ktorí budú operatívne reagovať na špecifické požiadavky učiteľov.

Pre učiteľov projekt prinesie inšpiráciu ako obohatiť svoje hodiny o ďalšie a nové prvky, možnosť ďalšieho vzdelávania. Pre školu je to príležitosť založiť na škole flag futbalový krúžok, získať športové vybavenie a zapájať sa do flag futbalových súťaží. Pre žiakov bude znamenať projekt kontakt z netradičnou aktivitou, motiváciu hýbať sa, záujem o pohyb a chuť tráviť voľný čas aktívne.

2. Telesná výchova

 • prezentovať základy flag futbalu
 • poskytnúť odbornú metodiku
 • poskytnúť vzorové videá
 • poskytnúť poradenstvo
 • zapožičať pomôcky
VIDEOGALÉRIA
Aktuality