Preskočiť na obsah

Bedminton

Bedminton je vhodnou alternatívou pre spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách telesnej a športovej výchovy a vo voľnočasových aktivitách detí pre svoju relatívnu nenáročnosť na priestor, materiál, ako aj samotné parametre hry.

Bedminton je vynikajúci školský šport pre chlapcov i dievčatá všetkých vekových kategórií a schopností. Je to bezpečný, zábavný a nekontaktný šport pre deti v súlade s učebnými osnovami telesnej výchovy na školách.

Zároveň rozvíja základné športové zručnosti, ako napríklad koordináciu zraku a rúk, techniku hádzania a chytania, stabilitu a rovnováhu, rýchlosť a pohyblivosť, skoky a dopady, ako aj znalosť taktiky a rozhodovania sa.

1. Školské športové súťaže

Bedminton žiakov a žiačok SŠ 

  • súťaž dvojčlenných družstiev s možnosťou nominácie 1 náhradníka
  • 1 stretnutie pozostáva z 2 dvojhier a 1 štvorhry

2. Telesná výchova

Slovenský zväz bedmintonu pripravil 100-stranový učiteľský manuál „Začni s bedmintonom“ a „Plán lekcií“.

Videá použité v dokumentoch nájdete na Youtube kanáli BWF Shuttle Time.

Učitelia, ktorí absolvujú kurz nemusia mať predošlé skúsenosti s bedmintonom. Stačí, že vyučujú deti na hodinách telesnej a športovej výchovy. Cviky a aktivity v programe „Začni s bedmintonom“ sú určené pre deti od 5 do 15 rokov.