Preskočiť na obsah

Staňte sa partnerom Aktívnej školy

Po dňoch pokoja počas vianočných sviatkov a čase prázdnin v sobotu 14.01.2023 absolvovali záverečné skúšky a prezentáciu účastníci inovačného vzdelávania z Michaloviec vo vzdelávacom programe „Inovatívne outdoorové aktivity vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách“.

Online prezentácie

Skúšobná komisia pracovala v zložení: PaedDr. Jaroslava Argajová, Mgr. Slavomír Pačuta, Ing. Bc. Veronika Spišková. Počas svojich prezentácií vyzdvihli učitelia inovatívne prístupy v možnostiach pohybových aktivít. Ocenili plnenie výučbových cieľov prostredníctvom gamifikácie. Žiaci realizáciu aktivít vnímali pozitívne, sami pri spoločnom hodnotení vyzdvihli fakt, že v rámci pohybových aktivít plnili rôzne iné úlohy, pričom nevnímali čas. Do aktivít sa zapájali aj necvičiaci žiaci, ako asistenti pedagógov. Sme radi, že aj v tomto prípade sa potvrdil význam zaraďovať do vyučovacieho procesu zážitkové vyučovanie, ktoré prináša inovácie do vzdelávania. Deti túto formu vzdelávania vítajú a rady by si ju zopakovali častejšie.

Budúci víkend nás čakajú skúšky s účastníkmi vzdelávania v Banskej Bystrici vo vzdelávacom programe „Moderné trendy športovej hry florbal vo výchovno-vzdelávacom procese na TŠV a vo voľnočasových aktivitách“.

Facebook
Email
Print