Preskočiť na obsah

KARATE – Zahraj si: UBRÁŇ SA!

Pozývame vás na bezplatný online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2023 od 16.00 hod.

Cieľom vzdelávania je získať informácie o možnosti zaradiť “Koncept detskej sebaobrany” do vyučovacieho procesu na hodinách TŠV. Koncept sa skladá z viacerých bojových umení, pričom základ tvorí karate.

Zámerom vzdelávania je učiť deti spojenie pohybu – sebaobrana – primeraná reakcia v kritickom momente – duševná rovnováha a sebaregulácia – aplikovanie pravidiel hry fair–play. 

Lektorom vzdelávania bude Mgr. Kristína Macková, PhD. Prihlasovací formulár vyplníte tu:

Facebook
Email
Print