Preskočiť na obsah

Škola v pohybe 2022

Národné športové centrum v spolupráci s garantom podujatia Fakultou telesnej výchovy a športu UK, Bratislava pripravili pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 4-dňový odborný seminár Škola v pohybe.
 
Účastníci ocenia prevažne praktický odborný seminár k aktuálnym témam vyučovania telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách.
 
Naposledy sa uvedené podujatie organizovalo v roku 2016. Na základe dlhodobého záujmu a pozitívnych ohlasov od účastníkov seminárov z predchádzajúcich ročníkov oslovilo MŠVVaŠ SR odborníkov z FTVŠ UK a tak v roku 2022 pokračuje tradícia obľúbeného vzdelávacieho podujatia.
 
Okrem tém zameraných na rozvoj pohybových schopností a osvojovanie pohybových zručností viažúcich sa k projektu MŠVVaŠ – MODULY a tematickým celkom vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, sú pre účastníkov pripravené aj témy zamerané na problematiku zdravotnej TV a tiež výživy žiakov a pod.
 
Kapacita vzdelávania bola naplnená.
 

Na vaše otázky odpovie:

Jana Valušková

Program

 • Základy výživy a správneho stravovania sa detí / Ľ. Böhmerová
 • Malé formy hádzanej v školskej telesnej výchove / S. Priklerová
 • Od pohybových hier s lietajúcim diskom k frisbee ultimate / G. Argaj
 • Zumba pre deti / M. Luptáková
 • Rozvoj rýchlostno-silových schopností v školskej TaŠV / A. Novosad
 • Využitie džuda v predprimárnej a primárnej školskej TaŠV / M. Štefanovský
 • Zábavné cvičenia s kobercovými dlaždicami / T. Balga
 • Praktická ukážka cvičení pri nesprávnom držaní tela detí / dr. Kraček, T. Grznárová
 • Telesná a športová výchova a aktívna škola / B. Antala
 • Plávanie žiakov mladšieho školského veku / J. Labudová, Ľ. Benčuriková
 • Koordinačné schopnosti v škole / Ľ. Rupčík
 • Posilňovanie detí v školskej TaŠV / I. Číž
 • Inkluzívna hodina TaŠV prvkami psychomotoriky / D. Nemček
 • Flag futbal na hodine TaŠV J. Sopkuliak
 • Projekt New Health 2022 a jeho využite vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb na ZŠ a SŠ / B. Antala
 • Ballhandling – ovládanie basketbalovej lopty v rôznych typoch rozcvičenia / Ľ. Tománek
 •  
 • Didaktika nácviku vybraného cvičebného tvaru zo športovej gymnastiky pre školskú TaŠV / A. Krnáčová
 • Nácvik herných činností jednotlivca vo futbale hravou formou / M. Mikulič
 • Zapojenie necvičiacich žiakov na hodinách TaŠV / T. Balga
 • Všestranne rozvíjajúce cvičenia na náradí (lavičky) a ich využitie vo vyučovacom procese / J. Kalčoková
 • Integrácia digitálnych technológií do výučby TaŠV / M. Dovičák

Na vaše otázky odpovie:

Jana Valušková