Preskočiť na obsah

Šach

Šach nie je hrou uzavretého okruhu ľudí. Na Slovensku je množstvo osobností, ktoré si radi vo voľnom čase šach zahrajú a uznávajú jeho pozitívny vplyv na spoločnosť a špeciálne na mládež. Podľa kvalifikovaného odhadu, šach vie na Slovensku hrať vyše milióna ľudí.

Šach je potešením, ktoré rozvíja tvorivé myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu. Môže ho hrať každý, od detí na začiatku školskej dochádzky až po dôchodcov.

Šach je stará hra a súčasne veľmi moderná. Dá sa hrať nielen s počítačom, ale cez internet aj so súpermi z iných krajín, ba i kontinentov. To je tiež veľká výhoda šachu oproti iným športom ako futbal alebo tenis, pretože tieto sa môžu na počítačoch hrať iba ako simulácie. Navyše šachové turnaje sa dnes bežne prenášajú cez internet, a diváci by sa veľakrát nezmestili na veľké futbalové štadióny.

1. Školské športové súťaže

Šach má charakter školskej súťaže, ktorá má svojho organizátora. Súťaže sú podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a ponúkajú priestor školám zapojiť sa do ďalších súťaží.

Prečo Šach na školách?

  1. Žiaci dosahujú zlepšené výsledky v matematike, angličtine a zlepšuje čítanie žiakov.
  2. Šach podporuje tvorivé a kritické myslenie.
  3. Deti sa vedia lepšie sústrediť a vedia byť pozorné.
  4. Dobrá predstavivosť a predvídanie je kľúčom k  úspechu nielen v šachu ale aj v osobnom živote.
  5. Deti si učia stanovovať ciele a plánovať.
  6. Otvára sa priestor na zvažovanie a správny výber možností.