Preskočiť na obsah

Orientačný beh

Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa.

Výsledok pretekára závisí od rýchlosti behu, optimálneho výberu postupov medzi kontrolami, rýchlosti a správnosti rozhodovania a bezproblémového nájdenia samotnej kontroly.

Orientačný beh – to sú:

  • priateľstvo – jedným zo základných stavebných kameňov tohto športu. Všetci pretekári sú jedna veľká rodina. Po pretekoch sú aj súperi priateľmi a radi si prediskutujú postupy, alebo iné zaujímavosti dňa.
  • rovnosť – či ste veterán, dospelý, dieťa, alebo dorastenec – každý má medzi svojimi rovesníkmi rovnaké podmienky a možnosti. Všetci sú si rovní, všetci majú spoločný cieľ – vychutnať si prírodu a tento krásny šport.
  • príroda – keďže hlavným dejiskom tohto športu je príroda, všetci k nej musia by šetrní. Začína to neznečisťovaním centra pretekov a končí ohľaduplnosťou k prírode pri behu terénom.
  • fair play – je základným princípom tohto športu. Pomoc druhým je vysoko cenená. Vzhľadom k nutnosti skĺbiť fyzickú vytrvalosť s myslením a rozhodovaním je doping prakticky neúčinný, až kontraproduktívny.

2. Telesná výchova

Podľa pravidiel orientačného behu je najnižšou vekovou kategóriou M,W –10 (deti mladšie ako desať rokov). Táto kategória nie je ohraničená zdola, čiže v nej môžu súťažiť aj mladšie deti. Trate bývajú veľmi jednoduché, ale aj v tejto kategórii potrebujú účastníci získať základné
vedomosti, aby úspešne zvládli trať.

Vyššie kategórie predstavujú kategórie pre 10 – 12 ročných či 12 – 14 ročných pretekárov. Vo vyšších kategóriách súťažia pretekári na náročnejších tratiach a na pripravenosť žiakov sa kladú vyššie požiadavky. Tieto vedomosti a návyky môžu žiaci získať na hodinách telesnej výchovy, ak sa do programu vyučovania vhodne zaradia prvky orientačného behu. Školské súťaže v orientačnom behu ponúkajú žiakom možnosť preveriť si získané vedomosti z tohto športu.