Preskočiť na obsah

Udalosti

Moderné trendy vo florbale na hodinách TŠV – Banská Bystrica

Banská Bystrica

Cena VP: 110€ platí sa pri prihlasovaní    Forma vzdelávania: kombinovaná Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne) Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ, školský tréner Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy. Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou… Čítať viac »Moderné trendy vo florbale na hodinách TŠV – Banská Bystrica

Cvič so zdravým chrbátikom – moduly

Forma vzdelávania: online webinár / nahrávaný cena VP: bezplatné vzdelávania Rozsah vzdelávania: 1,5 hod. Čas: 16:00h – 17:30h Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť Lektor vzdelávania: Mgr. Marina Potašová, PhD. Prihlasovací formulár vyplňte tu:  CERTIFIKÁT: za poplatok 5€ na vyžiadanie Poplatok uhraďte na: IBAN: SK18 8180 0000 0070 0059 0540 VS: 61 ŠS: 22112022 Poznámka: meno… Čítať viac »Cvič so zdravým chrbátikom – moduly

Gymnastika bezpečne atraktívne – moduly

Forma vzdelávania: online webinár / nahrávaný cena VP: bezplatné vzdelávania Rozsah vzdelávania: 1,5 hod. Čas: 16:00h – 17:30h Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť Lektor vzdelávania: PaedDr. Monika Šišková Prihlasovanie: od 28.11.2022 Prihlasovací formulár tu:   CERTIFIKÁT: za poplatok 5€ na vyžiadanie - bez vyplnenia prihlasovacieho formulára CERTIFIKÁTY nevystavujeme!!! Poplatok uhraďte na: IBAN: SK 18… Čítať viac »Gymnastika bezpečne atraktívne – moduly

Cheerleading – prezenčný seminár, Zvolen

Telocvičňa TU vo Zvolene Tomáša Garrique Masaryka 2175/22, Zvolen

Cieľ vzdelávania:  Možnosť využiť získané vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie svojej práce na hodinách TŠV, využitie nových poznatkov z cheerleadingu pri vedení detského kolektívu, rozvíjať pohybové aktivity v rámci voľnočasovej alebo klubovej činnosti. Získať základné informácie o založení a vedení školského alebo komerčného športového klubu v novom olympijskom športe cheerleading. Miesto: telocvičňa TU vo Zvolene -… Čítať viac »Cheerleading – prezenčný seminár, Zvolen

45€

Vodné pólo a sebazáchrana – moduly

Cieľom vzdelávania bude získať informácie o tom, ako zlepšiť profesionálny pohľad na plávanie a plavecké športy z pohľadu plaveckých zručností. Na webinári Vám ponúkneme tipy ako nastaviť cvičebné prostriedky vo vode u detí v mladšom školskom veku. Ich cieľom je napomôcť nielen rozvoju, ale aj trvalejšiemu upevneniu plaveckých zručností pre kvalitnejšie pohybové uplatnenie v plaveckej technike. Ak už podobné… Čítať viac »Vodné pólo a sebazáchrana – moduly

Inovačné vzdelávanie – Žilina: Prekážkové dráhy na hodinách TŠV

Argi Academy, M. R. Štefánika 107, Žilina M. R. Štefánika 107, Žilina

  Parkour - prekonávanie prekážok – spája v sebe pohybové návyky atletiky, gymnastiky, lezectva a bojových umení. Šport, ktorý expanduje u prívržencov mladej generácie. Ako sa dajú prekonávaním prekážok rozvíjať pohybové schopnosti? Dozviete sa postupnými jednoduchými krokmi na prednáškach pod odborným vedením lektorov, ktorí vám ukážu, ako sa dá parkour realizovať s minimálnymi investíciami a… Čítať viac »Inovačné vzdelávanie – Žilina: Prekážkové dráhy na hodinách TŠV

110€

Úpolové hry pre 1. stupeň – moduly

Cieľom vzdelávania je prostredníctvom telesnej a športovej výchovy očariť deti a vytvoriť vzťah k úpolovým hrám. Ukážeme vám, ako si jednoducho osvojiť základy  – bezkontaktné (postoje, pády, kopanie a pod.) aj úpolové (pretláčanie alebo preťahovanie).   Forma vzdelávania: nahrávaný webinár Lektor vzdelávania: Mgr. Ing. Marek Herda Prihlasovací formulár vyplňte TU.

Inovačné vzdelávanie – Poprad: Pohybové a športové hry pre SŠ

Stredná športová škola Poprad Dlhé hony 16, Poprad

  Úspešné inovačné vzdelávanie je späť! Tento krát sme sa zamerali na učiteľov a TaŠV na stredných školách. Počas troch dní si spoločne s pánom Argajom prejdete tie najlepšie cvičenia v rôznych športoch: volejbal, hádzaná, futbal, florbal, basketbal a nakukneme aj do amerických športov. Vzdelávania sa môžu zúčastniť tréneri, rodičia a široká verejnosť, ktorá má… Čítať viac »Inovačné vzdelávanie – Poprad: Pohybové a športové hry pre SŠ

110€

Tance do škôl – moduly

Cieľ vzdelávania: Inšpirovať účastníkov vzdelávania takým spôsobom, aby vedeli motivovať žiakov k tanečnému pohybovému prejavu a k rôznym štýlom tancov, predstaviť a rozvinúť základy viacerých tanečných štýlov ako napríklad latino, disco, street a jazz, ktoré môžu zaradiť do výučby hodín TŠV a využívať aj vo voľnom čase. Lektor vzdelávania: PhDr. Hana Švehlová Forma vzdelávania: webinár (nahrávaný) Prihláste sa TU

zadarmo

Inovačné vzdelávanie – Bratislava: Pohybové a športové hry pre SŠ

ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava Kalinčiakova 12, Bratislava

  Úspešné inovačné vzdelávanie je späť! Tento krát sme sa zamerali na učiteľov a TaŠV na stredných školách. Počas troch dní si spoločne s pánom Argajom prejdete tie najlepšie cvičenia v rôznych športoch: volejbal, hádzaná, futbal, florbal, basketbal a nakukneme aj do amerických športov. Vzdelávania sa môžu zúčastniť tréneri, rodičia a široká verejnosť, ktorá má… Čítať viac »Inovačné vzdelávanie – Bratislava: Pohybové a športové hry pre SŠ

110€

ŠKOLA V POHYBE 2023

Bratislava

Odborný seminár, ktorý už druhý rok prebehne za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a odbornej garancie FTVŠ UK, je súčasťou projektu Školský šport s cieľom skvalitniť hodiny TaŠV. Počas 24.-26. augusta 2023 na vás čaká 20 hodín nabitých inovatívneho a praktického vzdelávania, ktoré budú podané najlepšími lektormi. Bližšie informácie čoskoro predstavíme na našom webe.… Čítať viac »ŠKOLA V POHYBE 2023