Preskočiť na obsah

Koordinátori pre okresy a kraje

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží (regionálne úrady školskej správy)

RÚŠS B. Bystrica

Gabriela Zajková

RÚŠS Bratislava

Petra Klimová

RÚŠS Košice

Milan Gomolčák

RÚŠS Nitra

Marta Mladá

RÚŠS Prešov

Miloš Jakubík

RÚŠS Trenčín

Tibor Bélik

RÚŠS Trnava

Eva Huttová

RÚŠS Žilina

Anna Trauerová