Preskočiť na obsah

Záverečné skúšky s účastníkmi inovačného vzdelávania „Mobilné aplikácie ako motivácia k pohybu“

V sobotu 10. decembra 2022 Národné športové centrum pokračovalo so záverečnými skúškami, a to s účastníkmi inovačného vzdelávania „Mobilné aplikácie ako motivácia k pohybu“, ktoré sa uskutočnilo v októbri. Ako počas predchádzajúceho víkendu, tak aj tentoraz obhajovali svoje záverečné prezentácie  online formou pred trojčlennou skúšobnou komisiou v zložení: PaedDr. Jaroslava Argajová, Mgr. Slavomír Pačuta a Ing., Bc. Veronika Spišková. Komisia ocenila prístup učiteľov k vypracovaniu dištančných úloh zo vzdelávania, ich kreativitu a nápady, ako využiť to, čo sa naučili počas vzdelávania na hodinách telesnej a športovej výchovy v prepojení na medzipredmetové vzťahy.

Bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako sa vďaka aplikácii Relive dajú u žiakov rozvíjať vytrvalostné a silové schopnosti, keď v zápale zážitkovej pohybovej aktivity urobili viac silových cvičení a ubehli viac km, ako v klasickom behu a pri tradičných silových cvičeniach. Prepojenie TV, geografie alebo biológie prostredníctvom aplikácie Actionbound bolo tiež dôkazom všestrannosti využitia vo vyučovacom procese.

Aplikácií vhodných na podporu pohybových aktivít je veľké množstvo, je len na pedagógoch, ako poznajú svojich žiakov a čo im vedia z možností IKT v rámci TŠV a voľnočasových aktivít ponúknuť a ako ich správne motivovať. My sme sa pri záverečných skúškach presvedčili, že sa to dá. Väčšine žiakov sa tieto pohybové aktivity páčili, zaujali ich a dokonca oslovili aj skupinu detí, ktoré majú tendenciu sa pohybovým aktivitám vyhýbať. Potešilo nás, ako pracujú učitelia so špecifickými minoritnými skupinami a dosahujú pozitívne výsledky. Obzvlášť takýmto učiteľom patrí náš obdiv a uznanie za prácu, ktorú vykonávajú.

Všetkým absolventom vzdelávania blahoželáme.

Účastníci inovačného vzdelávania „Mobilné aplikácie ako motivácia k pohybu“
Facebook
Email
Print