Preskočiť na obsah

Usmernenie MŠVVaŠ – zaradenie ukrajinských žiakov do súťaží

Škola môže prihlásiť na športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR všetkých tých ukrajinských žiakov, ktorí spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • sú riadne zaradení do vyučovacieho procesu v príslušnej škole
  • spĺňajú vekovú kategóriu školskej športovej súťaže, do ktorej sa prihlasujú a
  • zároveň zodpovedajú príslušnému ročníku, pre ktorý bola súťaž vyhlásená.

Organizátor školskej športovej súťaže musí prihlášku školy do súťaže akceptovať a uplatňovať rovnaké pravidlá súťaže aj v prípade, že ukrajinský žiak ešte nie je vedený v databáze RIS, resp. databáza RIS nebola aktualizovaná s portálom Školský šport. V takom prípade musí riaditeľ školy svojim podpisom potvrdiť doplnenú súpisku školy k súťaži s tým, že ukrajinský žiak je žiakom školy.

Usmernenie je platné od 28. 04. 2022

Facebook
Email
Print