Preskočiť na obsah

Školíme z pohodlia domova

NŠC počas posledných dvoch týždňov spustilo projekt vzdelávacích aktivít, ktorý je súčasťou Školského športu. Vzdelávacie aktivity sme organizovali v spolupráci s národnými športovými zväzmi pre bedminton a florbal.

Online vzdelávanie sme začali 24.11.2021 prednáškou zameranou na „Pravidlá bedmintonu“, ktorej sa zúčastnilo 85 záujemcov z radov pedagogických zamestnancov  celého Slovenska. Lektorom vzdelávania bol Richard Bálint – športovo-technický manažér SZBe, vrchný rozhodca turnajov a hlavný (umpire) rozhodca zápasov.

Druhé online vzdelávanie na tému „Pravidlá florbalu“ sme zorganizovali 30.11.2021 s odborným výkladom lektorky Veroniky Vajsáblovej – Rozhodca II. Kvalifikačného stupňa. Tohto vzdelávania sa zúčastnilo 90 účastníkov.

Účastníci vzdelávaní na konci prednášok vyplnili krátke vedomostné testy z pravidiel. Po ich vyplnení a splnení podmienok budú účastníkom vydané CERTIFIKÁTY o absolvovaní vzdelávania.

Nie všetci záujemcovia sa mohli vzdelávania zúčastniť, nakoľko kapacita oboch vzdelávaní bola za krátky čas naplnená, preto nevylučujeme, že vzdelávania opätovne zaradíme do plánu vzdelávacích aktivít v budúcom roku.

Sledujte naše stránky, kde budeme pravidelne zverejňovať aktuality a ponuky vzdelávania.

Facebook
Email
Print